Privacy en Cookies

NF Webdesign maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom. En ziet u welke cookies NF Webdesign precies plaatst en met welk doel. Daarnaast wordt vermeld welke persoonsgegevens worden verzameld, wat er met deze persoonsgegevens wordt gedaan en hoe lang NF Webdesign deze gegevens bewaart. 

Identiteit en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Nabil Farah
NF Webdesign 
Nansenstraat 17 
5623PH Eindhoven

Privacy
NF Webdesign hecht veel waarde aan privacy. Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen je gegevens opslaan. We slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
NF Webdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam 
– Telefoonnummer
– E-mail
– Factuuradres  

Met welk doel worden persoongegevens verwerkt? 
NF Webdesign verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te oefenen.
– Het afhandelen van je betaling.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Bewaartermijn persoonsgegevens
NF Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

–  Persoonsgegevens die zijn verkregen door het aangaan van een overeenkomst met NF Webdesign worden tot 7 jaar   bewaard. Dit i.v.m. de verplichting vanuit de belastingdienst om de financiële administratie tot 7 jaar terug aan te kunnen tonen. 
– Persoonsgegevens verstrekt naar aanleiding van het invullen van formulieren worden 3 jaar bewaard. Na deze termijn worden deze gegevens vernietigd.

Welke soort cookies gebruikt NF Webdesign?
NF Webdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, zoals Google Analytics, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Recht van inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NF Webdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nfwebdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Je BSN-nummer en de MRZ-regels kun je zwart arceren. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ben je het niet eens met de verwerking van je persoonsgegevens, mail dan naar info@nfwebdesign.nl. Daarnaast willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens